Kylmäaine R404A on väistyvä kylmäaine

R404A kylmäaine on yleisesti käytetty matalan ja keskialueen lämpötilojen jäähdytyssovelluksissa. Se on korvannut pitkään kaupallisten kylmälaitteiden kylmäaineet R502:n ja R22:n.

R404A kylmäaine ja muutosten tuulet
Korkean GWP-arvonsa vuoksi R404A korvataan kuitenkin tulevaisuudessa järjestelmästä ja tarkoituksesta riippuen matalamman GWP-arvon kylmäaineilla, kuten esimerkiksi 448A, 449A ja 455A. Muutokset kylmäaineiden käsittelyssä (F-kaasuasetus artikla 13, kohta 3) eivät vaikuta R404A:n myyntiin, ainetta on saatavilla. Mutta asetuksella siis kielletään 1.1.2020 alkaen hyvin korkean lämmitysvaikutuksen, GWP ≥ 2500, F-kaasujen käyttö täytöskooltaan yli 40 hiilidioksidiekvivalenttitonnin kylmälaitteiden huollossa. Kuitenkin regeneroituja tai kierrätettyjä aineita saa käyttää aina 31.12.2029 asti.

R404A kylmäaine on seos, joka koostuu
R125 (44 %), GWP = 3500ƒ
R143a (52 %), GWP = 4470
R134a (4 %), GWP = 1430
SOVELLUKSET JA KÄYTTÖ
Vuoden 2020 alusta alkaen uudet R404A-laitokset ovat kiellettyjä; Kiinteitä jäähdytyslaitteita, joiden käyttämän kylmäaineen GWP on >2500, ei saa enää rakentaa. (EU kaasuasetus, N:o 517/2014).

Kierrätetty R404A: käyttö sallittu huollossa vuoden 2029 loppuun. − Kylmäliikkeiden liiton toimitusjohtaja Mika Kapasen mukaan Suomessa on yli 2600 myymälää, joissa R404A on käytössä. ”Syytä paniikkiin ei ole. Laitokset voivat olla toiminnassa niiden käyttöiän loppuun asti, korvaavia kylmäaineita niihin varmasti löytyy, Kapanen rauhoittelee.” (Lue koko lehdistötiedote, e-pressi, 12.12.2017)

Vuoden 2016 alusta tuli voimaan pakolliset ja säännölliset vuototarkastukset R404A -täytösmäärille > 1,3 kg (tarkastusväli täytösmäärän mukaan), lähde VTT, Kylmäainepäivät 2016 -aineisto.
KAUPALLISET JA TEOLLISUUDEN KÄYTTÄMÄT KYLMÄLAITTEET
Elintarvikemyymälöiden pakaste- ja kylmäaltaat sekä kylmäkaapit, osa jäähalleista on myös käyttänyt R404:ää.
R404A:N KORVAAVAT KYLMÄAINEET
Korvaavia kylmäaineita R404A:lle ovat: R407F, R448A, R449A, R452A, R454A, R454C (kaupan kylmälaitteet, ammattikylmälaitteet, lauhdutinyksiköt) R455A (jäähdytyksen kuljetus).

(Lähde: Suomen Kylmäyhdistys ry 19.9.2017)

KYLMÄAINE R404A HINTA
Kirjaudu verkkokauppaamme, löydät kaupasta ajantasaiset hintamme.

Tai hinnat nopeasti puhelimitse p. 020 5588 250

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ?
Tutustu VTT Jari Laitisen esitykseen R404A:sta Jäähallipäivillä 2016

Kiinteistöalan Koulutuskeskus, ajankohtaista artikkeli: Kiinteistö- ja projektipäällikön koulutusohjelman lopputyö Päivittäistavarakaupan energianhallinta, Ari Laitinen ja Kyösti Asikainen

Lue lisää F-kaasujen käyttökiellosta ymparisto.fi -sivuilta